Κληροδότημα Θωμά Παμπούκη - Εκμίσθωση Καταστήματος στην Αθήνα.

18/12/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κληροδότημα Θωμά Παμπούκη - Εκμίσθωση Καταστήματος στην Αθήνα.

Η δημοπρασία θα γίνει με κλειστές προσφορές. Οι προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στον Δήμο Τρίπολης, υπόψη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Θωμά Παμπούκη, του Δήμου Τρίπολης, στη διεύθυνση Λαγοπάτη 45, Τρίπολη, Τ.Κ. 221 32, έως και τις 7-1-2024.

Κατεβάστε την διακήρυξη εδώ.