Κώστας Τζιούμης: «Σταθερός μας στόχος η αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου Τρίπολης»

05/05/2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κώστας Τζιούμης: «Σταθερός μας στόχος η αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου Τρίπολης»

Στις 3 και 4 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη προπαρασκευαστική συνάντηση στα πλαίσια του Σύμφωνου των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια. Αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου της Catarroja επισκέφθηκαν την πόλη της Τρίπολης, όπου και προσδιορίσθηκαν οι τομείς συνεργασίας στο πλαίσιο της αδελφοποίησης των δύο πόλεων.

Σκοπός της επίσκεψης στην πόλη της Τρίπολης ήταν η παρατήρηση καλών πρακτικών πρόληψης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών στην περιοχή μέσω παρουσίασης αλλά και επί τόπου επίσκεψης σε ρέματα όπου έχουν υλοποιηθεί ή πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες και επεμβάσεις για την αποφυγή πλημμυρών.

Την πρώτη μέρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση των αρμόδιων εκπροσώπων των δύο πόλεων στο Δημαρχείο της Τρίπολης όπου και συζητήθηκαν οι κύριοι λόγοι που προκαλούν τις πλημμύρες, όπως οι έντονες βροχοπτώσεις. Αυτές άλλωστε ευθύνονται για την άνοδο του νερού λόγω αστοχίας του αποχετευτικού δικτύου ή μείωσης του μεγέθους των δικτύων λόγω αποφράξεων ή υποδιαστασιολόγησης. Τέλος η υπερχείλιση ποταμού ή ρέματος από βροχόπτωση που μπορεί να σημειωθεί μακριά από το σημείο πλημμύρας.

Έγινε διερεύνηση πρακτικών για την προστασία των παραποτάμιων περιουσιών (σπίτια, χωράφια, καλλιέργειες κ.λπ.) σε περίπτωση πλημμύρας, αλλά και διερεύνηση σχεδίων έγκαιρης εκκένωσης και συναγερμού του πληθυσμού, ώστε να αποφευχθούν απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ακολούθησε επίσκεψη στα κύρια αντιπλημμυρικά έργα προστασίας της πόλης. Πιο συγκεκριμένα επισκεφθήκαμε το ρέμα του Αγίου Νικολάου, τμήματα των ρεμάτων Σαρανταπόταμου, Δολιανίτη και Γαρεάτη καθώς και την μεγάλη καταβόθρα στο χωριό Κάψια. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στην Λίμνη Τάκα όπου και έγινε μια σύντομη παρουσίαση του υπό κατασκευή αρδευτικού έργου.

Την δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Δημάρχο Τρίπολης για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να περιοριστούν στο ελάχιστο ή ακόμα και να εξαλειφθούν τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Πέρα από τα τεχνικά ζητήματα, τονίστηκαν και οι καθυστερήσεις και τα προβλήματα που δημιουργούνται στην ολοκλήρωση ενός έργου εξαιτίας της πολυπλοκότητας των διαδικασιών και των εγκρίσεων που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, της απουσίας μακροχρόνιας στοχοθεσίας, της έλλειψης σε κάποιες των περιπτώσεων σαφούς νομοθετικού πλαισίου κλπ.

Μέσα από αυτή την συνάντηση μπορέσαμε να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία με μια άλλη πόλη που παρουσιάζει, όχι ακριβώς τα ίδια, αλλά παρόμοια προβλήματα με αυτά που αντιμετωπίζουμε εμείς.