ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ - Εκμίσθωση Καταστήματος στην Τρίπολη

20/09/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ - Εκμίσθωση Καταστήματος στην Τρίπολη

Η δημοπρασία θα γίνει με κλειστές προσφορές. Οι προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο Δήμο Τρίπολης, υπόψη της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΕΙΟΥ Κληροδοτήματος, στη διεύθυνση Λαγοπάτη 45, Τρίπολη, Τ.Κ. 221 32, έως και τις 21-10-2023.

Κατεβάστε την διακήρυξη εδώ.