Μηνιαία Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία Δήμου (Ιούνιος 2023)

20/07/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μηνιαία Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία Δήμου (Ιούνιος 2023)

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού για τον Ιούνιο 2023 ανακοινώνει ο Δήμος Τρίπολης.

Τα αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν ΕΔΩ.