Μηνιαία Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία Δήμου (Μάρτιος 2023)

27/04/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μηνιαία Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία Δήμου (Μάρτιος 2023)

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού για τον Μάρτιο 2023 ανακοινώνει ο Δήμος Τρίπολης.

Τα αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν ΕΔΩ.