Μηνιαία Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία Δήμου (Νοέμβριος 2023)

19/12/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μηνιαία Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία Δήμου (Νοέμβριος 2023)

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού για τον Νοέμβριο  2023 ανακοινώνει ο Δήμος Τρίπολης.

Τα αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν ΕΔΩ.