Οι ανασυνταγμένοι πίνακες της ΣΟΧ 1/2023 ανακοίνωσης του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Τρίπολης

19/01/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι ανασυνταγμένοι πίνακες της ΣΟΧ 1/2023 ανακοίνωσης του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Τρίπολης

Ανακοινώθηκαν οι ανασυνταγμένοι πίνακες της ΣΟΧ 1/2023 ανακοίνωσης του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Τρίπολης.

Τα σχετικά αρχεία, εδώ.