Οι τελικοί πίνακες πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

29/08/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι τελικοί πίνακες πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανακοινώθηκαν οι τελικοί πίνακες πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Περισσότερα, εδώ.