Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του 10ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης

20/12/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του 10ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης