Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας της πράξης Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Τρίπολης

29/06/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας της πράξης Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης δίνει στη δημοσιότητα τη διακήρυξη για την "Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας της πράξης Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Τρίπολης".

Διαβάστε το σχετικό αρχείο, εδώ.