Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (21/3/2023)

16/03/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (21/3/2023)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Τρίπολη 15-3-2023 

Αριθ. Πρωτ.: 7887

ΠΡΟΣ

1) Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρίπολης

2) Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης

3) Επικεφαλής Παρατάξεων

4) κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε την 21η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30΄ για λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δια ζώσης δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Τροποποίηση σχεδίου πόλης λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας στην οδό Καλλιστούς εντός σχεδίου πόλης Τρίπολης σε εφαρμογή της 317/2022 απόφασης Δ.Σ. Τρίπολης.
  2. Εξέταση γραπτών εξηγήσεων σχετικά με την αυθαίρετη κοπή κόμης δέντρου.
  3. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Καφετέρια – μπαρ - εστιατόριο» ιδιοκτησίας της εταιρείας Π. Κούρος – Ι. Κουτσιαράς Ο.Ε., που βρίσκεται επί της οδού Νεομάρτυρος Δημητρίου 7στην Τρίπολη

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματος τους να ενημερώσουν εγκαίρως ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ