Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (8/11/2023)

08/11/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (8/11/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετά τη ματαίωση της κατά την 6η Νοεμβρίου 2023 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης ύστερα από την αριθ. πρωτ. 92/2-11-2023 πρόσκληση συνεδρίασης και της κατά την 7η Νοεμβρίου 2023 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης ύστερα από την αριθ. πρωτ. 93/7-11-2023 πρόσκληση συνεδρίασης επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση την 8η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Τρίπολης (1ος όροφος), Λαγοπάτη & Αταλάντης, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην προηγούμενη πρόσκληση, ήτοι:

  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «Καφετέρια – μπαρ - εστιατόριο» στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, με την επωνυμία Ροζης Αναστάσιος του Γεωργίου, που βρίσκεται επί της οδού Μαλλιαροπούλου 11 στην Τρίπολη.
  1. Γνωμοδότηση για την έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης στην περιοχή εντός Σχεδίου πόλης Τρίπολης που στεγάζεται το σχολικό κτίριο του 8ου Νηπιαγωγείου στη διεύθυνση Καραϊσκάκη 69.
  1. Γνωμοδότηση για τη λήψη απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου (με αριθμό κυκλοφορίας ΤΡΖ 3152) για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Τρίπολης, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 31.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ