Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης (24/1/2024)

19/01/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης (24/1/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την 24η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Τρίπολης (1ος όροφος), Λαγοπάτη & Αταλάντης), σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο πιο κάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Γνωμοδότηση για την απευθείας εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 23 καταστήματος στη Δημοτική Αγορά Πλατείας Βαλτετσίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΛΛΗΣ