Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης (27/3/2024)

24/03/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης (27/3/2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την 27η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Τρίπολης (1ος όροφος), Λαγοπάτη & Αταλάντης), σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο πιο κάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Γνωμοδότηση για την ονοματοδοσία της ανωνύμου οδού μεταξύ των Ο.Τ. 951-953 Α και 952-955-953 κάθετη στην οδό Αγάπης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΛΛΗΣ