Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (22/8/2023)

18/08/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (22/8/2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 22 Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 να

προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 σε τακτική

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του

αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες α) του άρθρου

74 του Ν. 4555/18 και β) του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 για λήψη απόφασης

στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Τρίπολης έτους 2024

2. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου ή

προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημόσιου τομέα έτους 2024

3. Αποδοχή δωρεάς

4. Γνωμοδότηση επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της

ανάρτησης της μελέτης «Τροποποίηση Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου

Τρίπολης στο τμήμα που προσδιορίζεται μεταξύ των οδών 11ου Συντάγματος,

Γ. Κολοκοτρώνη, Αλ. Διάκου, Κ. Γεωργίου της Περιφερειακής οδού και της

οδού Δαβάκη

5. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε

κατάστημα «Καφετέρια – Σνακ Μπαρ» ιδιοκτησίας του κ. Σίδερη Σάββα του

Ιωάννη, που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 8 – 10 στην Τρίπολη

6. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε

κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίας Πλήρους Γεύματος (εστιατόριο –

μεζεδοπωλείο) ιδιοκτησίας του κ. Κορατζόπουλου Βασίλειου – Νικολάου του

Κωνσταντίνου, που βρίσκεται επί της οδού Επισκόπου Άνθιμου 11 στην

Τρίπολη

7. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε

κατάστημα «Επιχείρηση Αναψυχής – Καφετέρια» ιδιοκτησίας της εταιρείας

«Ψητοπωλείο – Ταβέρνα – Καφετέρια «Ο ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ 1970 Ο.Ε.», που

βρίσκεται στην Κ. Λεβιδίου της Δ.Ε. Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης

8. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και εγγραφή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ»

9. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με

χρήση απρόβλεπτων και επί έλασσον εργασιών και 2ης Συμπληρωματικής

Σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΛΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ»

10.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

11.Έγκριση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση της εργασίας:

«Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών και δημιουργίας νέου

αναρριχητικού πεδίου στην Κ. Νεστάνης Δ.Ε. Μαντινείας, Δήμου Τρίπολης

12.Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

13. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

14.Περί επιχορήγησης του Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

15.Περί επιχορήγησης του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΕΝΟΥ

16.Περί επιχορήγησης του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ «Ο ΤΗΛΕΦΟΣ»

17.Περί επιχορήγησης του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΡΑ «ΕΘΝΟΣ ΔΑΡΑ»

18.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του περιβάλλοντα χώρου του

Αποστολοπουλείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης στην ΚΝΕ Αρκαδίας την 01-09-2023

19.Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση υπηρεσιών & υποχρεωτικών

δαπανών του Δήμου

20.Αλλαγή χρηματοδότησης για την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού

που υπηρετεί στη δράση: «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ»

21.Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών

22.Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠ.

ΕΣ. για την καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους

Δήμων της χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή

των Εθνικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023

23.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 382/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

24.Έγκριση προσχεδίου Συμφωνητικού Συνεργασίας

25.Περί επιχορήγησης του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΙΚΩΝ «Η ΠΑΝΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

26.Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων φερόμενης ιδιοκτησίας

Σπυριδούλας Πιρπιρή, Δήμητρας Πιρπιρή και Διονυσίου Πιρπιρή με Κ.Α.

0414005 στην ΠΕ ΦΙΛΙΚΩΝ, επέκτασης σχεδίου πόλεως Τρίπολης

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ