Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (7/11/2023)

03/11/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (7/11/2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 7 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 να

προσέλθετε στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113 σε τακτική

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του

αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες α) του άρθρου

74 του Ν. 4555/18 και β) του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 για λήψη απόφασης

στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4765/2021, με

σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες

λειτουργίας του ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Τρίπολης

2. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: διαμέρισμα 2ου ορόφου στο «Μοιράγειο

Μέγαρο» Κοινότητας Κολλίνων

3. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 497/2023 Απόφαση

της Οικονομικής Επιτροπής

4. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 516/2023 Απόφαση

της Οικονομικής Επιτροπής

5. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

6. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

7. Επανάληψη Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου στην Τρίπολη, για τη

στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της δράσης με τίτλο: «Οι

Ευρωπαϊκές Κοινότητες κατά της παραπληροφόρησης (EUCOM vs

DISINFO – European Communities Against Disinformation) του

Ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες»

9. Παράταση προθεσμίας έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΣΙΤΣΑΣ»

10.Έγκριση καταβολής αποζημίωσης έκτασης στην ΠΕ ΦΙΛΙΚΩΝ,

φερόμενης ιδιοκτησίας Ευσταθίας Χαρίτου χας Γεωργίου Χαμπηλωμάτη,

Παναγιώτας Χαμπηλωμάτη, Άννας Χαμπηλωμάτη και Μαρίας Χαμπηλωμάτη

11.Έγκριση της αρ. 96/2023 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση

εξοπλισμού για παιδικές χαρές στις Δημοτικές Ενότητες Τεγέας (ΤΚ

Κερασίτσας και Ριζών), Σκυρίτιδας (ΤΚ Κολλινών), Βαλτετσίου (ΤΚ Ασέας)

12.Αλλαγή χρηματοδότησης για την καταβολή της μισθοδοσίας του

προσωπικού που υπηρετεί στη δράση: «Προώθηση και υποστήριξη

παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για

την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με

αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης περιόδου 2022-2023»

13. Ορισμός εισηγητή εκκαθαριστή και υπολόγου για το έργο:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (2014ΣΕ57100004)»

14. Ορισμός εισηγητή εκκαθαριστή και υπολόγου για το έργο:

23ΝΑ27100503 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΥΜΕΔΙ (ΜΕΛΕΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ)_ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (2014ΣΕ57200002)

15. Υπαγωγή του Δήμου Τρίπολης στη ρύθμιση οφειλών της λυθείσας

Κ.Ε.ΔΗ.Τ. προς το ελληνικό δημόσιο (Α.Α.Δ.Ε.) και Ε.ΦΚ.Α. – Κ.Ε.Α.Ο.

σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4316/2014

16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση υπηρεσιών &

υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου

17. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

18.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την εταιρεία

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, για την υλοποίηση του έργου:

«Υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης για την ωρίμανση και παρακολούθηση

έργων ενεργειακών αναβαθμίσεων δημόσιων κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου»

19. 2η Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ»

20.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου ΠΚΤΜΝΕ με

χρήση απροβλέπτων και επί έλασσον εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής

Σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ»

21.Έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές

ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης σήμανσης

(πινακίδων) και καθρέφτη ελέγχου κυκλοφορίας, εντός των διοικητικών

ορίων του οικισμού Λουκά Δ.Ε. Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης.

22.Έκδοση απόφασης έγκρισης Κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών

καυσίμων με πλυντήριο – λιπαντήριο, της εταιρείας Βερβαινιώτης

Νικόλαος ΟΕ, επί της οδού Καλαβρύτων 101 στο ΟΤ 736 της

πολεοδομικής ενότητας Σταδίου επέκτασης σχεδίου πόλης Τρίπολης.

23.Έκδοση απόφασης έγκρισης Κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών

καυσίμων, της εταιρείας Σίδερη Σταυρούλα & ΣΙΑ ΟΕ, στο 5ο χλμ Ε.Ο.

Τρίπολης – Πύργου εντός ορίων οικισμού Χάνια Σκοπής Κοινότητας

Σκοπής ΔΕ Τρίπολης, Δήμου Τρίπολης.

24.Έγκριση κοπής δέντρων

25.Έγκριση κοπής δέντρων

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ