Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (11/4/2023)

11/04/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (11/4/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετά τη ματαίωση της κατά την 10η Απριλίου 2023 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης ύστερα από την αριθ. πρωτ. 28/4-4-2023 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση την 11η Απριλίου 2023 ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Τρίπολης (1ος όροφος), Λαγοπάτη & Αταλάντης, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην προηγούμενη πρόσκληση, ήτοι:

  1. Γνωμοδότηση για την έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης σε περιοχή στην επέκταση Σταδίου (εντός Σχεδίου Τρίπολης) και συγκεκριμένα σε οδούς κάθετες στις οδούς Γεωργίου Παρασκευόπουλου και Ευκλείδου.
  1. Γνωμοδότηση για την έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την τροποποίηση της υφιστάμενης σήμανσης που αφορά τη στάθμευση των οχημάτων σε τμήμα της οδού Παπαναστασίου (από οδό Παπαρηγοπούλου ως οδό Ακαδημίας), εντός Σχεδίου πόλης Τρίπολης και επανακαθορισμός της επιτρεπόμενης στάθμευσης στην ίδια οδό.
  1. Γνωμοδότηση για την έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την τροποποίηση της υφιστάμενης σήμανσης που αφορά τη στάθμευση των οχημάτων σε τμήμα της οδού Πλαπούτα (από οδό Νικηταρά ως οδό Θεοκλήτου), εντός Σχεδίου πόλης Τρίπολης και επανακαθορισμός της επιτρεπόμενης στάθμευσης στην ίδια οδό.
  1. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «καφενείο – σνακ μπαρ» ιδιοκτησίας της κας Stan Elena-Viorica του Vasile, που βρίσκεται επί της οδού Μεταμορφώσεως 3 στην Τρίπολη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ