Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης (14/7/2023)

11/07/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης (14/7/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την 14η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Τρίπολης (1ος όροφος), Λαγοπάτη & Αταλάντης), σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «Καφέ μπαρ» στον εσωτερικό χώρο, με την επωνυμία Ρουσόπουλος Απόστολος του Νικολάου, που βρίσκεται επί της οδού Τάσου Σεχιώτη 44 στην Τρίπολη.
  1. Διατύπωση γνώμης για τη μίσθωση ακινήτου – οικοπέδου προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης τροχοφόρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ