Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης (5/7/2023)

04/07/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης (5/7/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετά τη ματαίωση της κατά την 3η Ιουλίου 2023 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης ύστερα από την αριθ. πρωτ. 46/28-6-2023 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση την 5η Ιουλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Τρίπολης (1ος όροφος), Λαγοπάτη & Αταλάντης, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην προηγούμενη πρόσκληση, ήτοι:

  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «Επιχείρηση Αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών», στον εσωτερικό χώρο, με την επωνυμία Παπαγεωργάκης Ι. – Κουτσιούκος Χ. και Σια ΟΕ, που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 36 στην Τρίπολη.
  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος», στον εσωτερικό χώρο, με την επωνυμία Νάτσης Βασίλειος του Νικολάου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης 2 και Κύπρου 21 στην Τρίπολη.
  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «Καφετέρια – εστιατόριο», στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, με την επωνυμία Μπατίτσα Αθανασία και Σια Ε.Ε. που βρίσκεται επί της πλατείας Πετρινού αρ. 8-10 στην Τρίπολη.
  1. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Καφετέρια – σνακ μπαρ» ιδιοκτησίας του κ. Σίδερη Σάββα του Ιωάννη, που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 8-10 στην Τρίπολη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ