Πρόσκληση συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης (2/10/2023)

29/09/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Πρόσκληση συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης (2/10/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την 2α Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Τρίπολης (1ος όροφος), Λαγοπάτη & Αταλάντης, σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «Καφετέρια - μπαρ» στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, με την επωνυμία Α. Μιχαγιάννης και Σια Ο.Ε., που βρίσκεται επί της οδού Τάσου Σεχιώτη 36 στην Τρίπολη.
  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «Καφετέρια - εστιατόριο» στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, με την επωνυμία Μποσμής Χαρίλαος του Ευσταθίου, που βρίσκεται επί της οδού Μαλλιαροπούλου 9 στην Τρίπολη.
  1. Γνωμοδότηση για την ονοματοδοσία της ανωνύμου οδού μεταξύ των Ο.Τ. 951-953 Α και 952-955-953 κάθετη στην οδό Αγάπης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ