Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του Δήμου Τρίπολης

20/07/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του Δήμου Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης, καλεί τους άμεσα ωφελούμενους ή και τους κηδεμόνες αυτών, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, για την επιλογή τους, στο πλαίσιο της Πράξης «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Δήμου Τρίπολης» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5070382.

Διαβάστε αναλυτικά, εδώ.