Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για το νομοσχέδιο «ρύθμιση θεμάτων εποπτείας και ελέγχου των παρόχων υπηρεσιών ύδατος και διαχείρισης αστικών αποβλήτων»

21/03/2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για το νομοσχέδιο «ρύθμιση θεμάτων εποπτείας και ελέγχου των παρόχων υπηρεσιών ύδατος και διαχείρισης αστικών αποβλήτων»