Αίτηση Εγγραφής / Διαγραφής Ετεροδημότη


Η αίτηση για εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών γίνεται στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ή στο Κ.Ε.Π. μόνο με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και φυσική παρουσία όλων όσων επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση.

Επικοινωνία

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

ΣΩΖΩΝ ΚΟΣΚΙΝΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ