Αίτηση Εγγραφής Κοινοτικών Εκλογέων


(ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ)

Η αίτηση για εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών γίνεται στο Τμήμα μας.

Δικαιολογητικά:

  • Διαβατήριο ή Αστυνομική Ταυτότητα.
  • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας τους.

Επικοινωνία

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

ΣΩΖΩΝ ΚΟΣΚΙΝΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ