Αλλαγή Εκλογικού Διαμερίσματος


Η αλλαγή Εκλογικού Διαμερίσματος (εντός του Δήμου Τρίπολης) λόγω αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας γίνεται στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών του Δήμου μας

Δικαιολογητικά:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο.
  • Φωτοτυπία εκκαθαριστικών των δύο τελευταίων ετών ή τα Ε1 των δύο τελευταίων ετών.

Επικοινωνία

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

ΣΩΖΩΝ ΚΟΣΚΙΝΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ