Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας


Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου
  • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Φωτοτυπία εκκαθαριστικών των δύο τελευταίων ετών ή τα Ε1 των δύο τελευταίων ετών

Επικοινωνία

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

ΣΩΖΩΝ ΚΟΣΚΙΝΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ