Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική Χρήση - Μείωση Θητείας


Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή ενήλικου συγγενή του Α’ βαθμού

Επικοινωνία

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

ΣΩΖΩΝ ΚΟΣΚΙΝΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ