Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)


Το σύνολο των χώρων που διατίθεται για την μόνιμη αξιοπρεπή διαβίωση – κατοικία ατόμων με αναπηρία με σκοπό την ανάπτυξη, βελτίωση των δεξιοτήτων και την αποφυγή της περιθωριοποίησης και ιδρυματοποίησης τους ώστε να διαβιούν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα.