Βοήθεια στο Σπίτι


Το πρόγραμμα « Βοήθεια στο Σπίτι» απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες.

Σκοπός του προγράμματος είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και των ατόμων με κινητικά ή άλλα προβλήματα (ΑμεΑ), να υποβοηθήσει την αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση, να υποστηρίξει το οικογενειακό περιβάλλον των επωφελούμενων.

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Αταλάντης και Λαγοπάτη 45

Τηλ. 2710 235925