Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης για το Σχολικό Έτος 2023–2024

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

31.05.2023

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης για το Σχολικό Έτος 2023–2024

Προσλήψεις για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Τρίπολης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

25.05.2023

Προσλήψεις για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Τρίπολης

«Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοινότητας Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

18.05.2023

«Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοινότητας Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης»

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

17.05.2023

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ανάπλαση πλατείας Αγίας Βαρβάρας στον Δήμο Τρίπολης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

28.04.2023

Ανάπλαση πλατείας Αγίας Βαρβάρας στον Δήμο Τρίπολης

«Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός της Βίλας Τουρκοβασίλη στο Δήμο Τρίπολης»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

27.04.2023

«Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός της Βίλας Τουρκοβασίλη στο Δήμο Τρίπολης»

Διαμόρφωση  πάρκου αναψυχής ‘Αλώνια’ στο Δήμο Τρίπολης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

25.04.2023

Διαμόρφωση πάρκου αναψυχής ‘Αλώνια’ στο Δήμο Τρίπολης

Πίνακες Κατάταξης Προσληπτέων και Aπορριπτέων της Ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 4933/17-2-2023 του Δήμου Τρίπολης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

10.04.2023

Πίνακες Κατάταξης Προσληπτέων και Aπορριπτέων της Ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 4933/17-2-2023 του Δήμου Τρίπολης

"Εκσυγχρονισμός οδοφωτισμού και αναβάθμιση οδικής ασφάλειας με χρήση smart συστημάτων"

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

03.04.2023

"Εκσυγχρονισμός οδοφωτισμού και αναβάθμιση οδικής ασφάλειας με χρήση smart συστημάτων"

Επεμβάσεις βελτίωσης οδών αστικού δικτύου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

03.04.2023

Επεμβάσεις βελτίωσης οδών αστικού δικτύου

Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες των Δομών του Δήμου Τρίπολης και το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης έτους 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

28.03.2023

Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες των Δομών του Δήμου Τρίπολης και το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης έτους 2023

Προμήθεια συστήματος διαχείρισης επισκεπτών, εξοπλισμού αξιολόγησης / υπογραφών και εξοπλισμού ΤΠΕ των ΚΕΠ του Δήμου Τρίπολης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

22.03.2023

Προμήθεια συστήματος διαχείρισης επισκεπτών, εξοπλισμού αξιολόγησης / υπογραφών και εξοπλισμού ΤΠΕ των ΚΕΠ του Δήμου Τρίπολης